همانطور که میدانید، دیابت یکی از بیماری های بسیار شایع در جوامع امروزی است، به طوری که توانسته بسیاری از  افراد را در سن های مختلف درگیر خود کند. دیابت یک بیماری مزمن است که در اثر افزایش سطح بالای غیر طبیعی قند (گلوکز) در خون افراد ایجاد می شود. انسولین تولید شده توسط لوزالمعده...
instagram logo call button
Clicky