بدن انسان توانایی بسیار بالایی در زمینه ترمیم و التیام زخم های گوناگون دارد. از این رو سلول های بدن می توانند زخم های بسیار کوچک که ممکن است در اثر بریدگی ایجاد شده باشند، تا زخم ها و صدمات بزرگ تر را ترمیم کنند. با این حال، هنگامی که زخم های ما در حال...
instagram logo call button
Clicky