https://cliniczakhm.com/wp-content/uploads/2023/01/زگيل.mp4

کیست مویی و درمان با لیزر لیزر نسبت به روش جراحی سنتی، مزیت های بسیاری دارد. که تمام موارد دست به دست هم می دهند که دیگر کسی به سمت روش های تاریخ گذشته نرود. در روش درمان با لیزر، فرد به هیچ عنوان درد و خونریزی نخواهد داشت به همین خاطر یک گزینه مناسب…

ویروس پاپیلومای انسانی (HPV) گروهی از ویروس های DNA دار متعلق به خانواده Papillomaviridae است. محققان 200 نوع HPV را شناسایی کرده اند، انواع HPV دستگاه تناسلی براساس خطر مرتبط با سرطان در هر ناحیه از بدن به انواع کم خطر و پرخطر تقسیم می شوند. انواع کم خطر HPV 6 و  یا HPV 11…

instagram logo call button
Clicky