زخم پای دیابتی از جمله زخم های مزمن، سخت ترمیم شونده و مستعد ابتلا به عفونت باکتریایی هستند که به کندی بهبود می یابد. حدود 1 نفر از هر 5 نفر مبتلا به دیابت در طول زندگی خود ممکن است دچار زخم پای دیابتی شوند و حدود 50٪ از این زخم ها عفونی می شوند....
instagram logo call button
Clicky