درمان سوختگی برای درمان سوختگی در اسرع وقت باید از کمکهای اولیه مناسب استفاده کرد. این کار میزان آسیب به پوست شما را محدود می کند.که به شرح زیر است: در مورد سوختگی های جزئی که نیازی به ویزیت پزشک ندارند ، اقداماتی وجود دارد که می توانید برای جلوگیری از عفونت ، درمان درد...
instagram logo call button
Clicky