بیماری دیابت در صورت عدم کنترل درست و به موقع میتواند عوارض جدی به همراه داشته باشد. زخم دیابتی به ویژه زخم پای دیابتی از جمله عوارض و علائم زخم دیابتی هستند که در صورت عدم کنترل میتوانند بسیار مضر باشند. حتی در موارد شدید شاهد بوده ایم که دیگر نمیتوان از ناحیه ای که...
instagram logo call button
Clicky