زخم پای دیابتی  همانطور که از از نامش پیداست، زخم پای دیابتی یک زخم باز است که تقریباً در 15 درصد از بیماران دیابتی ایجاد می شود و معمولاً در زیر  پا قرار دارد. از بین افرادی که دچار زخم پا میشوند، 6 درصد به دلیل عفونت یا سایر عوارض مرتبط با زخم در بیمارستان...
instagram logo call button
Clicky