امروزه سلامتی و زیبایی پوست اهمیت زیادی برای زنان دارد و برخی عیوب زیبایی مانند جای زخم سزارین می‌تواند به منبع نگرانی و خجالت برای مادران تبدیل شود و اعتمادبه‌نفس آن‌ها را کاهش دهد. به‌طورمعمول، هنگام سزارین برشی به طول ۱۰ سانتی‌متر یا کمتر بر روی پوست ایجاد می‌کنند که جای زخم پس از عمل...
instagram logo call button
Clicky