یکی از انواع بیماری هموروئید، هموروئید ترومبوزه است. برای شناخت دقیق هموروئید ترومبوزه ابتدا باید ساختار مقعد را بشناسیم. در حقیقت هموروئید قسمتی از ساختار طبیعی کانال مقعد است که بین قسمت پایانی رکتوم و دهانه مقعد و پایین تر از دیافراگم لگنی له طول ۳  الی ۵ سانتی متر وجود دارد. هموروئید گره هایی…

instagram logo call button
Clicky