شیردهی کاری است که فقط شما به‌ عنوان مادر می‌توانید برای کودک خود انجام دهید. شیردهی اغلب تجربه‌ای خوشایند برای مادر و کودک است و یک نوزاد سالم و کامل به‌ طور غریزی می‌داند که چگونه باید شیر بخورد. بااین‌وجود، اگر در طول چند هفته اول، شما زخم نوک سینه در دوران شیردهی را تجربه...
instagram logo call button
Clicky