بیماری دیابت در صورت عدم کنترل درست و به موقع میتواند عوارض جدی به همراه داشته باشد. زخم دیابتی به ویژه زخم دیابتی پا از جمله عوارض بیماری دیابت هستند که در صورت عدم کنترل میتوانند بسیار مضر باشند. درمان زخم دیابتی، چیزی است که مبتلایان به آن باید سریعا اقدام به درمان کنند. زیرا...
instagram logo call button
Clicky