کیست مویی که به آن کیست پیلونیدال، سینوس پیلونیدال یا سینوس مویی هم می‌گویند، یک مجاری عفونی زیرپوست بین باسن است. درمان معمولاً شامل عمل جراحی است و پس از عمل باید با اصلاح منظم یا سایر روش‌های حذف موهای زائد، ناحیه موردنظر را عاری از موهای در حال رشد نگه‌دارید. کیست مویی چیست؟ پیلونیدال...
instagram logo call button
Clicky